Калкулатор Гратисен период 
Изберете дата на покупка
Посочете ден на месечно извлечение
Дата на падеж на месечно плащане
РЕЗУЛТАТ
Следваща дата на извлечение 
Следваща дата на падеж
Гратисен период в дни