Попълнете информацията за вашата кредитна карта
  Изберете сума за теглене от банкомат - падащо меню
 
  Размер на такса в процент от тегленета сума 
 
  Фиксирана сума
 
  Изберете пояснение за фиксираната сума от таксата за теглене на банкомат 
 
  Резултат
  Размер на дължимата такса: