Попълнете информация за вашата кредитна карта
Текущo задължение в лв. 
Годишна лихва- %
Годишна такса в лв.
Месечна такса в лв.
Мин. месечна вноска  - % от задължението
но не по-малко от лв.:
Посочете допълнителна сума на месец към минималната вноска по кредитната карта  в лв.
1. Без допълнителна сума:
Брой месеци до пълно погасяване
Общо платена лихва до погасяване в лв.
Общо платени такси за периода на погасяване в лв.
Общо платена сума в лв.
2. С допълнителна сума:
Брой месеци до пълно погасяване
Общо платена лихва до погасяване в лв.
Общо платени такси за периода на погасяване в лв.
Общо платена сума в лв.
3. Плащайки допълнително спестявате:
Брой месеци до пълно погасяване
Общо платена лихва до погасяване в лв.
Общо платени такси за периода на погасяване в лв.
Общо платена сума в лв.