Имате кредитна картаТърсите кредитна карта

Как да пазаруваме с кредитна карта без да плащаме лихва или какво е гратисен период

Ако имате или сте имал поне една кредитна карта, най-вероятно многократно сте се сблъсквали с термина „гратисен период“. Ако сте от онези хора, които не един път са отказвали предложения за кредитна карта от своята банка, то може и да ви е направило впечатление, че едно от най-изтъкваните предимства на кредитната карта, е възможността да ползваш краткосрочен безлихвен кредит.

За какво всъщност става дума.

Гратисният период по кредитна карта, представлява възможност за ползване на безлихвен кредит в предварително определен период от издателя на кредитната карта. Може да го срещнете още като „безлихвен период“ , в рамките на който трябва да погасите всички използвани средства от своята кредитна карта ако не желаете да плащате лихва.

Как функционира?

Предлаганите кредитни карти в България  предоставят гратисен период от порядъка до 45-55 дни, в много редки случаи и до 58-60 дни. И тук следват три неща, които трябва да знаете, за да разбирате по-добре условностите, закодирани в дефинициите за гратисния период.

  1. Покупки срещу Пари в брой

Като най-разпространена практика, безлихвен или гратисен период се предлага само за покупки с кредитната карта. Това включва покупки на ПОС терминал в търговски обекти или онлайн магазини. По правило, гратисният период не се прилага за теглене на пари в брой от банкомат или ПОС терминал, въпреки че напоследък се предлага и такъв вариант. Тук, обаче, трябва да ви светне лампичката и да обърнете внимание на таксите, които ще платите за тегленето. С други думи, ако за покупка имате до 45 дни безлихвен гратисен период, то при тегленето на пари в брой лихвата започва да тече още от следващия ден.

  1. Продължителност на гратисния период

Обикновено гратисен период се промотира с уточнението  “до X дни”, което идва да покаже, че не е  фиксирана величина. Продължителността на гратисния период изцяло зависи от датата, на която е направена трансакцията. За да се възползвате от максималния гратисен период предоставен от банката, покупката  трябва да е направена в деня след дата на месечното извлечение.

  1. Най-важното

Направили сте покупка, но по обективни причини не можете да погасите цялата сума до посочената дата на падеж. В този случай, трябва да сте наясно, че ще се наложи да платите лихва от датата на покупктата върху използваната и непогасена сума.

Уловката:  Ако към момента нa направената покупка, картата е имала непогасено предишно задължение, за да се възползвате от гратисния период трябва да се погасят и всички задължения натрупани преди датата на съответната покупка. Със следващия пример ще илюстрираме горното: Правите покупка за 100 лв. Ако към датата на тази покупка имате натрупани задължения по Вашата кредитна карта в размер на 300 лв, към крайната дата трябва се погасят балансът от 300 лв + натрупаните лихви върху него + 100лв от направената покупка, за да се възползвате от гратисен период върху покупката от 100лв.  На пазара вече има практика, която позволява да се ползва гратисен период върху дадена покупка, без да се налага да погасяваш изцяло задължения от предходни периоди.

Може да звучи сложно, но при добра дисциплина и разбиране на тази функционалност, имате възможност да си спестите доста разходи за лихви, които бихте платили.

Това, което ние препоръчваме, е да гледате на гратисния период  като възможност. Това е времето след направената покупка, в което да прецените дали имате възможност да погасите всичко без лихва или да планирате частично погасяване поради други по-наложителни разходи, като за това разбира се ще платите лихва.

С нашия калкулатор може да изчислите гратисния период за дадена покупка. Достатъчно е да изберете дата, на която желаете да направите своята покупка, да знаете денят от месеца, в който банката издава месечното ви извлечение и деня от месеца, който се явява датата на падеж за вашата минимална вноска.

RelatedPost