Калкулатор изплащане на кредитна карта с допълнителна вноска

Имате задължение по кредитната си карта, което ви се струва, че не намалява въпреки месечните вноски? Минималната вноска е атрактивна, но колко е реалната ѝ цена? Бъдете по-разумни и научете как по-бързо да погасите своята кредитна карта. Няма да повярвате, но само 10 лв. допълнително на месец, могат да ви спестят солидна сума пари от лихви и такси. 

Прочетете нструкциите за ползване.

Декларация

Инструкции за ползване на калкулатора

Текущo задължение – попълнете сумата на задължението по вашата кредитна карта или толкова колкото възнамерявате да ползвате. В случай, че не сте сигурни за размера на дължимото по вашата кредитна карта, препоръчваме да направите справка с последното месечно извлечение или да се свържете с банката издател за повече информация.

Годишна лихва % – попълнете договореният годишен лихвен процент между вас и издателя на кредитната карта.

Годишна такса- попълнете размера на таксата, която издателят на кредитната карта начислява на годишна база. В случай, че не сте сигурни какъв е размерът на годишната такса, препоръчваме да се свържете с банката издател за повече информация. Съществува възможност вашата кредитна карта да е без годишна такса. Вместо това най-вероятно по вашата кредитна карта се начислява месечна такса

Месечна такса – попълнете размера на месечната такса,  която се начислява от банката издател на кредитната карта при условие, че има такава.

Мин. месечна вноска  % от задължението – попълнете размерът на минималната вноска, изразена като % от текущото задължение, което банката издател очаква да платите до определена дата всеки месец, за да не блокира вашата кредитна карта. Обърнете внимание, че в масовия случай минималната вноска се формира като % от общото задължение но не по-малко от „Х“ лв. В случай, че не сте сигурни как точно се определя минималната вноска, препоръчваме да се свържете с банката издател за повече информация.

но не по-малко от – попълнете минималната абсолютна стойност на месечна минимална вноска определена от банката издател. Пример: Ако вашето „текущо задължение“ е 100 лв а размерът на минималната вноска се определя като „3% от текущото задължение но не по-малко от 20 лв.“, в това поле трябва да попълните „20“, тъй кат 3%*100 е 3 лв, което е по-малко от 20.

Плащайте допълнително към вашата минимална вноска и рaзберете колко ще спестите:
Посочете допълнителна сума на месец към минималната вноска по кредитната карта – посочете допълнителна сума на месец, която може да си позволите да плащате заедно с минималната вноска по кредитната ви карта. Ще се изненадате колко лихви може да спестите само срещу 10 лв. допълнително на месец към минималната ви вноска.

РЕЗУЛТАТ

Брой месеци до пълно погасяване – това е периодът в месеци, за който ще погасите изцяло вашето задължение при условие, че междувременно не правите нови покупки и/или тегления на пари в брой с кредитната ви карта.

Общо платена лихва до погасяване – Това размерът на лихвата която ще платите до пълното погасяване на текущото задължение.

Общо платени такси за периода на погасяване – това е размерът на таксите, които ще платите за периода на погасяване на задължението, формирани от годишна и/или месечна такса.

Общо платена сума – това е общата сума, която ще платите, за да погасите задължението по кредитната карта, в едно с главница, лихви и такси.