Калкулатор кредитна карта с променлива минимална вноска

Ако имате задължение по кредитна карта, което ви се струва, че не намалява? Искате да направите голяма покупка с кредиттната си карта, но не знаете колко ще ви струва? Използвайте този калкулатор, за да разберете колко време ще отнеме да погасите задължението си или покупката, ако правите само минимални вноски и колко лихва и такси ще ви струва това. Кредитните с карти с променлива минимална месечна вноска са най-разпространените на пазара. Минималната вноска се образува, като процент от общото ви задължение по картата към датата на месечното извлечение.

Виж как да ползваш.

Декларация.

Текущo задължение:

Попълнете сумата на задължението по вашата кредитна карта или толкова колкото възнамерявате да ползвате. В случай, че не сте сигурни за размера на дължимото по вашата кредитна карта, препоръчваме да направите справка с последното месечно извлечение или да се свържете с банката издател за повече информация.

Годишна лихва- %

Попълнете договореният годишен лихвен процент между вас и издателя на кредитната карта.

Годишна такса

Попълнете размерът на таксата, която издателят на кредитната карта начислява на годишна база. В случай, че не сте сигурни какъв е размерът на годишната такса, препоръчваме да се свържете с банката издател за повече информация. Съществува възможност вашата кредитна карта да е без годишна такса. Вместо това най-вероятно по вашата кредитна карта се начислява месечна такса

Месечна такса

Попълнете размера на месечната такса,  която се начислява от банката издател на кредитната карта при условие, че има такава.

Мин. месечна вноска  – % от задължението

Попълнете размерът на минималната вноска, изразена като % от текущото задължение, което банката издател очаква да платите до определена дата всеки месец, за да не блокира вашата кредитна карта. Обърнете внимание, че в масовия случай минималната вноска се формира като % от общото задължение но не по-малко от „Х“ лв. В случай, че не сте сигурни как точно се определя минималната вноска, препоръчваме да се свържете с банката издател за повече информация.

но не по-малко от:

Попълнете минималната абсолютна стойност на месечна минимална вноска определена от банката издател. Пример: Ако вашето „текущо задължение“ е 100 лв а размерът на минималната вноска се определя като „3% от текущото задължение но не по-малко от 20 лв.“, в това поле трябва попълните „20“.

РЕЗУЛТАТ

Брой месеци до пълно погасяване

Това е периодът в месеци, за който ще погасите изцяло вашето задължение при условие, че правите само минималните вноски определени от издателя, като междувременно не правите нови покупки с кредитната ви карта.

Общо платена лихва до погасяване

Това размерът на лихвата която ще платите до пълното погасяване на текущото задължение.

Общо платени такси за периода на погасяване

Това е размерът на таксите, които ще платите за периода на погасяване на задължението, формирани от годишна и/или месечна такса.

Общо платена сума

Това е общата сума, която ще платите, за да погасите задължението по кредтината карта, в едно с главница, лихва и такси.

RelatedPost