Калкулатор кредитна карта с фиксирана минимална вноска

Ако минималната вноска по вашата кредитна карта е фиксирана спрямо общото ви задължение към дата на извлечение, ползвайте този калкулатор да разберете колко време ще отнеме да погасите задължението си или покупката, ако правите само минимални вноски и колко ще ви струва това под формата на лихва и такси. Прочетете инструкциите.

Декларация.

Инструкции за ползване

Текущo задължение:

Попълнете сумата на задължението по вашата кредитна карта или толкова колкото възнамерявате да ползвате. В случай, че не сте сигурни за размера на дължимото по вашата кредитна карта, препоръчваме да направите справка с последното месечно извлечение или да се свържете с банката издател за повече информация.

Годишна лихва- %

Попълнете договореният годишен лихвен процент между вас и издателя на кредитната карта.

Годишна такса

Попълнете размерът на таксата, която издателят на кредитната карта начислява на годишна база. В случай, че не сте сигурни какъв е размерът на годишната такса, препоръчваме да се свържете с банката издател за повече информация. Съществува възможност вашата кредитна карта да е без годишна такса. Вместо това най-вероятно по вашата кредитна карта се начислява месечна такса

Месечна такса

Попълнете размера на месечната такса,  която се начислява от банката издател на кредитната карта при условие, че има такава.

Мин. месечна вноска  – фиксирана спрямо задължението ви

Посочете нивата на задължение и съответната фиксирана минимална вноска, която ще бъде изисквана от издателя към дата на падеж. Пример: Ако задължението по кредитната ви карта е  от 0 лв до 1000 лв, минимланта вноска е 30 лв, ако задължението е от 1001 лв до 2000 минималната вноска е 60 лв и т.н. В случай, че не сте сигурни как точно се определя минималната вноска, препоръчваме да се свържете с банката издател за повече информация.

РЕЗУЛТАТ

Брой месеци до пълно погасяване

Това е периодът в месеци, за който ще погасите изцяло вашето задължение при условие, че правите само минималните вноски определени от издателя, като междувременно не правите нови покупки с кредитната ви карта.

Общо платена лихва до погасяване

Това размерът на лихвата която ще платите до пълното погасяване на текущото задължение.

Общо платени такси за периода на погасяване

Това е размерът на таксите, които ще платите за периода на погасяване на задължението, формирани от годишна и/или месечна такса.

Общо платена сума

Това е общата сума, която ще платите, за да изплатите задължението по кредтината карта, в едно с главница, лихви и такси.