Калкулатор гратисен период по кредитна карта

Ако правите покупки с вашата кредитна карта, най-вероятно разполагате с определено време да изплатите ползвания кредит без лихва. Това се нарича „гратисен период“.  Гратисният период може да е сложен за обяснение, но ние ще ви помогнем да разберете колко гратисен период ще имате за всяка покупка. Гратисният период може да не е приложим за всички кредитни карти на пазара, но ако го имате, защо да не се възползвате от него? А ние правим това по-лесно от всякога с първия по рода си калкулатор гратисен период по кредитна карта.

 

Инструкция за ползване на калкулатора

Дата на покупка – Изберете дата на която възнамерявате да направите покупка. Това ще е датата от която ще започне да тече безлихвеният гратисен период за направената покупка.

Ден на месечно извлечение – Изберете ден от месеца, на който издателят на вашата кредитна карта, генерира и ви изпраща месечно извлечние с всички движения по вашата кредитна карта. Ако не сте сигурни в кой ден от месеца се случва това, може да се свържете с банката издател или да проверите последното месечно извлечение, което се получил.

Дата на падеж на минимална вноска – Изберете ден от месеца, който обикновено фигурира като крайна дата до която трябва да внесете минималната месечна вноска по кредитната карта. Ако не сте сигурни в кой ден от месеца се случва това, може да се свържете с банката издател или да проверите последното месечно извлечение, което се получил.

Следваща дата на извлечение – Въз основа на на посочената стойност в поле “Ден на месечно извлечение”, това е датата на която ще бъде издадено следващото месечно извлечение по вашата кредитна карта.

Следваща дата на падеж -Въз основа на на посочената стойност в поле “Дата на падеж на минимална вноска”, това е следващата падежна дата, до която следва да се направи минимална вноска по вашата кредитна карта.

Гратисен период в дни – Гратисния период изчислен в дни от датата на покупката до датата до която има възможност да се погаси задължението от направената покупка.