Имате кредитна карта

Нещата които задължително трябва да знаете за кредитните карти във вашия портфейл

Кредитните карти са сложни финансови продукти, които могат да ви струват много пари. Има няколко неща, които трябва да знаете за всяка кредитна карта в портфейла си. Ако обаче не знаете, трябва поне да сте наясно как може да намерите съответната информация.

  1. Картовата схема на която работи вашата кредитна карта

Картовата схема обикновено е обозначена с лого на лицето на пластиката. В България най-често срещаните са VISA и MasterCard. Други картови схеми са American Express, Diners, Discover, UnionPay и др. С познаването на картовата схема на вашата кредитна карта, лесно ще разберете дали даден търговец ще приеме плащане с вашата кредитна карта. Обикновено всички търговски обекти и онлайн магазини са обозначили видовете карти, които приемат като средство за разплащане.

  1. Размерът на годишната такса и месецът в който се начислява

Голяма част от кредитните карти имат годишна такса. Тази такса се събира за период от една календарна година и обикновено това се случва в месеца в който картата е издадена. Сложете напомняне в календара си, за да не се изненадвате неприятно. Също така е добре в месеца в който годишната такса ще се начисли да имате достатъчно разполагаем лимит, за да не надвишавате лимита си и да плащате ненужни такси за това.

  1. Годишният лихвен процент по вашата кредитна карта

4 от 5 активни ползватели на кредитни карти плащат лихва върху използвания кредитен лимит неизплатен в гратисния период. Плащането на лихва всъщност не e непременно нещо лошо. Лихвата е цената за ползване на заемни средства или кредит.

Ползвайки кредитна карта обаче, имате възможност да планирате по-добре своите финансови нужди и да решите да погасявате всичко в безлихвения период или да правите вноски спрямо вашите възможности, за което ще платите и лихва. За това е добре да знаете размерът на договорения годишен лихвен процент по  вашата кредитна карта.

Лихвата може да е различна за покупки и теглене на пари в брой, а ако сте заявили и получили своята кредитна карта наскоро, може дори да ползвате промоционална лихва за даден период. Процентния размер на годишната лихва може да разберете от договора който сте подписали с издателя.

Въпреки това следете месечните извлечения където лихвата е посочена и като абсолютна сума, от което може да направите преценка за това малко или много лихва плащате спрямо вашите нужди и възможности.

С нашите калкулатори може лесно да изчислите колко би ви струвала покупката с кредитна карта ако решите да правите месечни вноски.

Калкулатор с променлива вноска

Калкулатор с фиксирана вноска

4. Наказанието за просрочено плащане

Освен че блокират кредитните карти при забавено плащане, почти всички издатели начисляват и допълнителна лихва за забава. В България лихвата за забава е нормативно установена и се определя като сума от Основният Лихвен Процент (ОЛП) на Българската Народна Банка (БНБ) + 10%. Лихвата за забава следва да се начислява само върху просрочената главница формирана в пропуснатата минимална вноска,  а не върху цялата дължима сума.

Освен лихвата обаче, някои издатели прилагат и различни такси като следствие от просрочената минимална вноска. Такива може да са такси за блокиране или отблокиране на кредитната карта, адмнистриране на просрочени задължения и др. При всички обстоятелства следва да сте добре запознати какво ще ви струва ако се стигне до пропускане на плащане по една или друга причина.  

5. Кредитният лимит и последствията от неговото надхвърляне.

Всички револвиращи кредитни карти се издават с предварително определен кредитен лимит, който се определя спрямо кредитоспособността на всеки картодържател. С други думи максималната сума която може да ползвате като кредит от кредитната карта. При опит да правите трансакции на стойност надвишаваща разполагемият лимит, те ще бъдат отказани с основание “недостатъчна наличност”.

В този смисъл харченето на повече пари от колкото е кредитния лимит е невъзможно. Има вариант обаче да надвишите своя лимит ако ползвате максимума и не предвидите такси които се начисляват. Например: Имате кредитна карта с 1000 лв лимит и годишна такса от 40 лв. Ако в месеца в който падежира годишната такса, вашето общо задължение е 980 лв, след нейното начисляване, то ще се увеличи на 1020 лв или ще надвишите лимита си с 20 лв. Защо е важно да знаете това?

Някои издатели начисляват такса при надвишаване на кредитния лимит. При внимателно наблюдаване и обслужване на кредитната карта, надвишаването на лимит лесно може да се избегне а от там и ненужно плащане на такси. Ако все пак сте попаднали в подобна ситуация, препоръчваме следващото плащане да покрива минималната вноска и сумата надвишаваща кредитния лимит, за да избегнете ненужно плащане на такси.

6. Вашият баланс и наличен кредитен лимит

Добре е да знаете във всеки един момент какво е задължението и разползагемият лимит по вашата кредитна карта или карти. Това е важно, за да избегнете неловките моменти на отказани трансакции на касата в магазина поради достатъчна наличност.

В случай, че това ви е убягнало, проучете възможностите чрез които най-лесно може да проверите баланса на кредитната си карта с вашия издател. Такива варианти са – Уеб банкиране – най-удобно, обаждане  по телефона – по някога отнема време, справка на банкомат – обикновено е свързана с допълнителна такса.

7. Таксата за теглене на пари в брой

Уверете сте, че знаете каква такса ще платите ако теглите пари  брой от банкомат с вашата кредитна карта. Обикновено таксите за този вид услуга са доста високи. В българия, разплащанията в брой все още доминират и банките използват това доста умело, като прилагат доста високи такси за ползване на пари в брой. Кредитните карти са особено благодатни в тази насока. С нашия калкулатор може да изчислите каква такса ще платите ако теглите на банкомат.

8. Отстъпки и бонуси за ползване на кредитна карта

Все по-често срещано е банките да предоставят награди, отстъпки или бонуси от ползване на кредитна карта. Понякога това са директни отстъпки от цената в някои търговски обекти. Някои предоставят и кеш-бек за определен тип покупки, които се връщат по картата на определен период.

Програми за лоялност със събиране на точки за ползване на кредитна карта. За този вид програми е важно да сте наясно как се натрупват и ползват точките и какви награди може да получите срещу тях. Без да се изненадвате, но има вариант ползвайки кредитна карта, да попаднете на изгодни оферти или предложения, които реално ви спестяват пари.  

9. Актуална информация за общите условия по кредитна карта

Добре да е следите промените в общите условия и тарифата на вашата кредитна карта. Ако се налага промени в договорената лихва или съпътсващите такси по кредитната карта, добре е да сте запознат.

Издателите са задължение да ви информират предварително за всяка промяна в общите условия и/или тарифа свързана с ползването на кредитна карта и да ви дадат поне 1 месечен срок, преди влизане им в сила, в който да се откажете от ползването на дадената кредитна карта, ако не ви допадат. Най-често това се случва, чрез обява на уеб сайта на банката, в офисите, чрез писма или имейли. За това не пренебрегвайте информацията която картоиздателят ви предоставя.

RelatedPost