Имате кредитна карта

6 неща които трябва да знаетe за месечното извлечение по кредитна карта

Снимка: freepik.com

Всеки месец издателят на вашата кредитна карта ще ви изпраща месечно извлечение. Защо е важно да получавате и преглеждате редовно този документ?

Какво всъщност представлява месечното извлечение по кредитна карта?

Извлечението е периодичен (обикновено месечен) отчет, който изброява всички трансакции, плащания и други дебитни и кредитни движения, направени в рамките на отчетния период. По-долу ще се опитаме да изброим най-важните елементи в месечното извлечение. Предупреждаваме, че списъкът изготвен от нас не е нито изчерпателен нито задължителен. Всяка банка издател сама определя съдържанието на месечното извлечение по кредитна карта, като се стреми то да е максимално разбираемо за своите клиенти.

 • Балансът от предишното месечно извлечение
 • Минималното дължимо плащане
 • Срок на отчетния период на текущото извлечение
 • Крайна дата за погасяване на месечното извлечение
 • Обобщен и подробен списък с плащания, теглене на пари в брой, покупки, такси, лихви. С две думи всички движения по кредитната карта за дадения период.
 • Балансът към края на текущия отчетен период
 • Отпуснатият от издателя кредитен лимит
 • Разполагаемата сума за полване
 • Информация за връзка с издателя на вашата кредитна карта
 • Начислени отстъпки, кеш-бек, награди,  ако има такива
 • Описание на начините как можда да правите вноски по вашата кредитна карта.

Кога извлеченито достига до вас?

Месечното извлечение обикновено се изпраща на хартия по пощата на предварително посочен от вас адрес за кореспонденция. Обикновено се генерира на определена дата и се изпраща веднага след това. Следва да отбележим, че вече всички издатели предлагат и алтернативен метод за получаване на месечното извлечение, изпращане по електронна поща, достъп до електронно банкиране или мобилна апликация.

Препоръчваме да проучите тези възможности с вашата банка, тъй като има голям шанс част от месечните такси които ви начисляват да са именно защото получавате месечното си извлечение по пощата. Уверете се, че издателят на вашата кредитна карта има правилния пощенски адрес или имейл адрес, така че да получавате месечните извлечения или друга актуална информация навреме.

Ще получавате ли извлечения, ако картата ви е затворена?

Ако сте закрили кредитна карта по която има дължими суми, ще продължите да получавате месечни извлечения и минимални вноски до пълното погасяване на баланса. Това значи, че продължите да плащате лихви и такси до като балансът не стане нула. В този смисъл унищожаването на пластиката или нейното блокиране не е достатъчно условие да се счита дадена кредитна карта за закрита. Кредитна карта се счита за закрита, когато няма дължими суми по нея и пластиката е блокирана и унищожена.

Какво да направя, ако има грешки в месечното извлечение?

Една от най-важните причини, поради която трябва внимателно да преглеждате извлечението си за кредитна карта, е да проверите дали всичко е наред. Ако забележите непознати трансакции, имате право да ги оспорите с издателя на кредитната карта.

Имайте предвид обаче, че някои издатели са посочили срок за това, след изтичането на който оспорвания не се приемат. Например, ако приемем че издателят е определил максимален срок от 30 дни от датата на извлечението за оспорване на трансакции, вие трябва да разгледате трансакциите описани в него, и при съмнение да уведомите издателя преди изтичането на този срок, за да вземат оплакването ви под внимание. Едно обаждане до кол-център обаче няма да е достатъчно да започнете процеса по оспорване. За целта ще трябва да попълните документ по образец на банката издател.

Не всички трансакции са отразени в месечното извлечение.

Извлечението включва всички трансакции отразени или осчетоводени през съответния месечен период. Има възможност да сте извършили трансакция в края на отчетния период, която да се е осчетоводила през следващия отчетен цикъл. Поради тази причина дадената трансакция ще бъде поместена в следващото извлечение.  В повечето случаи, началната и крайната отчетна дата на периода на извлечението са поместени в него.

Какво става, ако не получите месечно извлечение?

Възможно е да не получите извлечение, ако салдото по кредитната карта е нула и няма активност в рамките на съответния отчетен период. Това е нормална практика. По-важното обаче е да поясним какво се случва ако имате задължение и/или активност по кредитната карта и не получавате извлечение. Най-често срещаните причини поради което извлеченията не се доставят са грешен или непълен адрес за кореспонденция включително и електронен такъв (e-mail address).

В тази връзка за вас е важно издателят да разполага с точен и актуален адрес. Също така е хубаво да знаете на коя дата се изготвя месечното извлечение, за да знаете кога да го очаквате. За целта можете да се запознаете с договора по вашата кредитна карта или директно да се обърнете към издателя.

Ако очаквате да получавате месечното си извлечение по e-mail е добре да се уверите, че вашата електронна пощенска кутия не класира съобщението като “Spam” или “Junk” заради което не го виждате в основната кутия. Ако въпреки всичко, вашето извлечение за даден месец се бави, ви съветваме да се свържете с издателя и да попитате за причината.

В повечето случаи, това действие ще е постфактум и няма да ви спести изхабено време и нерви. За това е добре да потърсите алтернативни начини да се осведомявате за вашето месечно задължение и съответно крайната датат до която следва да се плати. Такива могат да бъдат кратко извлечение чрез SMS, достъп до уеб банкиране, мобилна апликация с “push” нотификации и други.

Защо да го правите ли? Защото е важно да знаете, че не получаването или забавянето на месечното извлечение не отменя задълженито ви да направите минимална вноска в определен срок.   Ако пропуснете месечната вноска липсата на извлечение не е оправдание или причина за спиране на лихви или такси за просрочие или блокиране на кредитната ви карта.

 

 

RelatedPost