Имате кредитна картаНе искате кредитна карта

Знаете ли кога ще изплатите кредитната си карта?

Има моменти в живота, когато един малък заем винаги би бил от полза. В случай че имате нужда от малък заем с разумна цена и гъвкавост на погасяване, то кредитните карти са ненадминато решение. Кредитната карта ви дава свободата сами да решите кога и с колко да кредитирате нуждите си и съответно да планирате погасяването. В същото време обаче, ползването ѝ има множество подводни камъни, в които може да се спънете. Няма място за притеснение. Ние сме тук да ви помогнем да избегнете неприятните ситуации. Такава би била да ползвате и плащате кредитна карта, без яснота кога ще я погасите и колко ще ви струва това.

Статискатиката

Преди да пристъпим към съществената част малко статистика. По данни на БНБ към момента в България има около 1,2 млн. кредитни карти. Общата експозиция по тези карти  е приблизително 658 млн лв. към месец Март 2018. Средният годишен лихвен процент съответно е 18,3%. С други думи всяка кредитна карта има средно задължение от порядъка 550 лв при годишен лихвен процент от 18,3%.

Именно това са изходните данни, които ще ползваме в следващия пример. За да направим примерните изчисления ще приемем,че имаме кредитна карта. Минималната вноска по нашата кредитна карта е 3% от общото задължение но не по-малко от 20 лв, което се доближава до най-често срещаната практика на пазара.  За да опростим примера също така приемаме, че картата няма годишна такса нито месечна такава.

Какво показват цифрите?

Всеки месец банката издател изисква минимална сума за плащане, за да не блокира нашата кредитна карта и да не изпаднем в просрочие.  Ако се придържаме към минималната вноска и плащаме толкова колкото ни кажат, то напълно ще изплатим задължението от 550 лв. след 36 месеца или 3 години. За този период ще платим 168,42 лв. лихва. За целия период на погасяване ще платим общо 718,42 лв. и това при условие, че картата не се ползва за покупки или теглене от банкомат междувременно.

Ако имате  кредитна карта с подобно или по-голямо задължение, ако  освен лихва плащате и различни такси, може да ползвате нашия калкулатор да изчислите кога ще изплатите кредитната си карта, ако се поддадете на изкушението “минимална вноска”.

Знаете ли как да платите по-малко лихва?

Всъщност знаете ли, че ако плащате само 10 лв. допълнително към минималната вноска от примера по-горе, ще изплатите картата си 14 месеца по-рано и ще спестите над 68 лв. от лихви. Ако правите това допълнително плащане ще погасите тези 550 лв. за 22 месеца и общо ще платите малко над 650 лв,

Съветваме ви да направите всичко възможно да плащате повече от минималното,  което банката изисква от вас. Определете сума спрямо възможностите си и ползвайте този калкулатор. С него ще разберете колко време, лихви и такси ще спестите, ако правите допълнителното плащане, което сте предвидили.